Metro-serie

Serien "Värsta Pappan" börjar nu (170111) att publiceras på onsdagarna i Metro. Följ den gärna på Instagram (Metro Serier).

Ny hemsida

Den gamla Parsmo Productions-sidan tvärdog under hösten 2013 och ingen vet varför.
Kanske av hög ålder... Nu får denna rycka in så länge.
Den gjordes i utbildningssyfte våren 2012 och får fungera tills något annat tar vid.