Idéteckning

Satir-illustration om koslakt

Jag plockar fram det humoristiska i en situation.
Funderar ut poängen och sätter bild till det.
En del kallar detta idéteckning, medan jag mest
brukar säga "aktuella rutor" eller satirrutor – då det ofta
rör sig om illustrerade kommentarer till aktuella
eller politiska händelser.
För att titta på fler exempel på satirrutor, gå vidare till Galleriet.