Parsmo Productions

Karikatyr av Anders Parsmo

är synonymt med Anders Parsmo och har rullat på heltid sedan 1998.

Den huvudsakliga inriktningen är komiska illustrationer, där specialitén är serier och satiriska, aktuella rutor.

Kundkretsen sträcker sig från små ungdomsförbund till reklambyråer och tidningar.

Titta gärna på de utvalda serier, rutor och illustrationsexempel som finns representerade här för att se om det kan vara något för dig eller ditt företag. Den här versionen av parsmo.se började läggas upp i april 2012. Välkommen!